• Verkenning en veiligheid
  • Het draaien
  • Vastzetten van werkstukken
  • Schuren op de houtdraaibank
  • Voorbeelden van houtdraaiwerk